top of page

Sociālie projekti

Mūsu sociālais mērķis ir caur sportu un veselīgu dzīves veidu integrēt dažādas sociālās un īpašo vajadzību grupas.

Sadarbojamies ar dažādām nevalstiskajām organizācijām, lai palīdzētu organizēt sportiskas aktivitātes, popularizēt sportu kā instrumentu, kurš fiziski un psiholoģiski veicinātu cilvēku ar īpašajām vajadzībām iekļaušanos ikdienas vidē, un palīdzētu šiem cilvēkiem atgriezties pilnvērtīgā sabiedriskajā dzīvē.

 

Vēlamies, lai katram cilvēkam ir iespēja līdzdarboties projektos, domājot arī par pilna laika nodarbinātību, izmantojot tos atbalsta mehānismus, kurus piedāvā valsts un pašvaldības.


Latvijā ir daudz iedzīvotāju grupas, kuras ir pakļautas sociālā atstumtības riskam. Mūsu mērķis ir apzināt un uzrunāt šīs sociālās grupas, iesaistot tās dažādos projektos, lai ikvienam sabiedrības loceklim neatkarīgi no vecuma, dzimuma, fiziskās sagatavotības un funkcionālajām spējām būtu iespēja nodarboties ar sportu!

pexels-ron-lach-9644530.jpg

Projekts "EJAM VISI!"

WhatsApp Image 2022-06-02 at 8.41.21 PM.jpeg

Esam uzsākuši aktīvu gatavošanos projektam "Sporto Latvija – Ejam visi!" Tas būs pārgājienu seriāls, kurā varēs piedalīties pilnīgi visi neatkarīgi no vecuma, dzimuma, fiziskās sagatavotības un funkcionālajām iespējām. Visi ieņēmumi no šī projekta dalības maksām tiks novirzītu organizācijām, kuras pārstāv cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Darīsim visu, lai šis projekts būtu vērienīgākais sporta pārgājiens ar sociālo mērķi Latvijā.

bottom of page