top of page
Search

Noslēdzam Sadarbības memorandu ar Latvijas Nedzirdīgo savienību!

Esam noslēguši Sadarbības memorandu ar Latvijas Nedzirdīgo savienību (LNS), kurā ietilpst arī Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija (LNSF), lai kopīgi atbalstītu un veicinātu sporta pasākumus cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem.

Apņemamies:

  • Veicināt, atbalstīt un popularizēt LNS organizāciju;

  • Palīdzēt organizēt pasākumus un dažādas sportiskas aktivitātes;

  • Popularizēt sportu kā līdzekli, lai fiziski, garīgi un psiholoģiski rehabilitētu cilvēkus ar dzirdes problēmām un palīdzētu viņiem atgriezties pilnvērtīgā sabiedriskā dzīvē;

  • Veicināt personu ar dzirdes zudumu integrāciju sabiedrībā;

  • Nodrošināt personu ar dzirdes invaliditāti interešu aizstāvību sporta jomā;

  • Palīdzēt organizēt sporta pasākumus.

Kopā jau vienojāmies otrajam labdarības pārgājienam, kas norisināsies 24.septembrī Rīgā, Latvijas Nedzirdīgo kultūras centrā “Rītausma”, Kandavas ielā 27, kur visi ieņēmumi no pārgājiena dalības maksām tiks ziedoti LNS darbībai.Uz tikšanos pārgājienā!

Kommentare


bottom of page